Sifu H.E. Eleonora

Sifu H.E. Eleonora heeft zich vanaf zijn vijfde jaar aan de diverse martial arts gewijd. Eerst in brede zin, met het accent op Kung Fu. Later is hij zich sterker op de Internal Arts gaan richten. Speciaal daarvoor bracht hij jaren in China door. Hij was leerling van grootmeester Wong Suen Ting. Na diens dood in 1987 studeerde en trainde hij in Guangzhou bij de belangrijkste leerling van Wong: Zhang Bingxin. En nog steeds volgt hij lessen bij hem. Jaarlijks keert hij terug naar China op zoek naar meer kennis, uitwisseling van ideeën en inspiratie.

Foto Sifu Eleonora

In 1997 heeft Sifu Eleonora de internationaal georiënteerde Zhang Bingxin Liu He Men Federation opgericht. Doel van de federatie is de traditionele Liu He Men-stijl mede via het Westen te bewaren door een meer op de westerling gericht trainingssysteem met niveaus en examens. In China zelf dreigen namelijk veel traditionele stijlen voorgoed verloren te gaan na de Culturele Revolutie. Sifu Eleonora verzorgt velerlei cursussen, workshops en demon-straties in binnen- en buitenland. De nadruk ligt daarbij op de Internal Arts: Tai Chi, Pa Kua, Xing Yi, Qi Gong en meditatie.

Zie ook: Sifu terug uit China.


Pa Kua, the power of endless change

"You don't have to do it nicely, but you have to be conscious of what you're doing"

Pa Kua is naast Xing Yi en Tai Chi het derde interne systeem van de traditionele Chinese Wu Shu/Kung Fu. In het Westen is het het laatst bekend geworden, maar ook in China is Pa Kua niet zo bekend. Het geldt als het meest gecompliceerde en veranderlijke systeem en het is omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Er zijn weinig Pa Kua-leraren in het Westen en nog minder goede leraren. De belangstelling voor Pa Kua groeit echter. Daarom gaan we in dit artikel in op enkele punten die van belang zijn voor beoefenaars en mensen die erover denken Pa Kua te gaan leren.

Aanleiding was het bezoek aan Nederland van grootmeester T.Y. Pang. In het weekend van 2 en 3 november 2005 heeft hij in Amsterdam voor de studenten van Henry E. Eleonora een workshop lange yang-stijl Tai Chi Chuan en een workshop Pa Kua Chuan verzorgd. Eleonora geeft Pa Kua-cursussen en -workshops volgens de methode van Pang, omdat hij deze de meest authentieke acht. De heer Pang gaf ons bovendien de gelegenheid hem later nog te spreken om wat dieper in te gaan op vragen. Het hierna volgende is dan ook voornamelijk gebaseerd op zijn opvattingen.

Oorsprong en geschiedenis

Pa Kua is voor Chinese begrippen niet echt oud. Volgens Pang was de grondlegger Tung Hai Chuan in het begin van de 19e eeuw. Naar verluidt moest Tung naar de bergen vluchten toen hij een man had gedood en leerde hij tijdens zijn omzwervingen in de provincie Kiangshu bij de "Sneeuwbloemberg"; de basis van een mystieke vechtkunst van een oude taoïstische kluizenaar. Tung moet op die basis verder zijn gegaan. Hij ontwierp een volledig systeem dat tegenwoordig bekend is onder de naam Pa Kua (letterlijk: 8-triagram). De oorsprong van de basis die hij had geleerd van de taoïst was echter volgens Pang al heel oud.

Het symbool van de pa kua/8-triagram stamt van het 5000 jaar oude filosofische systeem van de legendarische keizer Fu Hsi. Het werd als kern opgenomen in de I Ching, het Boek der Veranderingen. De invloed van Confucius op dit klassieke Chinese orakelboek is groot. Het gaat uit van het principe dat alles in beweging is. Alles verandert voortdurend, de levende wezens, de aarde, de kosmos. Als mens volg je deze natuurlijke beweging in een streven in "het midden" en in evenwicht te komen.

Toen in de Sung-dynastie (960-1279) mensen China wilden verdedigen tegen (vaak vijandige) invloeden van buitenaf, keerden ze terug naar het eigen Taoïstische cultuurgoed. Dat betekende dus een terugkeer naar de eenvoud, "being natural". Deze "nieuwe taoïsten" zouden de basis gelegd hebben voor een verdedigingskunst gebaseerd op de pa kua en op het principe van yin en yang. De geschiedenis en oorsprong van Pa Kua staan dus niet echt vast, maar in elk geval is het historisch juist dat Tung Hai Chuan een volledig systeem meebracht naar Beijing toen hij daar een school begon. Veel van zijn studenten daar behoorden tot de adellijke (hof)elite. Buitenstaanders mochten niet bekend raken met Pa Kua, het bleef een geheime krijgskunst tot ver in de de 20e eeuw.

Continu veranderen

Pa Kua kenmerkt zich vanuit zijn oorsprong door grote en voortdurende verandering. Verandering van dynamiek en snelheid, van hoogte en draairichting. Je kunt Pa Kua-beoefenaars daardoor gemakkelijk herkennen als ze bezig zijn. Vloeiende beweging, gevolgd door abrupte wending, bijzondere posities, soms zeer hoog of juist laag. Dit geeft een onvoorspelbare en zeer effectieve techniek. Sun Sikun (1883-1952), de leraar van Pang, gaf als essenties daarvan aan:

Voer de vorm uit als een draak; de draak beweegt zich wentelend en is onvoorspelbaar
Draai als een aap; de aap is alert, levendig en neemt goed waar
Verander van vorm als een adelaar; de adelaar kent in de lucht geen limiet/beperking

Wees stil als een tijger; de tijger wacht op het juiste moment en explodeert dan in actie

Pa Kua berust in wezen op eenvoud, er zijn geen kata, vaste vormenreeksen. Pang leerde van Sun slechts acht "moedervormen" die allemaal uiterst kort zijn, een paar seconden. In deze acht vormen zitten echter alle bewegingen die het menselijk lichaam kan maken. De eenvoud is bedriegelijk, want het kost veel oefening om de loop- en bewegingstechniek vrij en improviserend toe te passen, terwijl het daar nu juist om gaat. Geen vaste patronen, geen automatismen. Dit is de reden dat Pang het weinig zinvol vindt een boek over Pa Kua te schrijven. Wel heeft hij het plan een videotape te maken, zodat de loop- en draaitechniek zuiver overgebracht kan worden.

Om dit artikel verder te lezen, klik hier.


Roosterwijzigingen voor het nieuwe seizoen

Ons lesrooster komt er vanaf maandag 29 augustus 2011 iets anders uit te zien. De ochtendlessen op de zondag vervallen zodat we de Chinese zaal vrij hebben voor speciale workshops; Pa Kua, Tai Chi, wapentraining, etc. Meer informatie volgt.


Pa Kua, the power of endless change - 2

Pa Kua-energie is als een spiraal

Pa Kua heeft een aantal bijzondere kenmerken van beweging en houding. Ten eerste, het lopen in cirkels. (In de bergen was dit ook het meest praktisch; je kunt dan zonder onderbreking doorgaan met oefenen zonder mijlen verderop te eindigen. En de cirkel is in het gevecht vaak korter dan een rechte lijn.) De manier van lopen zelf is ook kenmerkend, het wordt "modderlopen" genoemd. Je loopt langzaam en gelijkmatig en tilt de voeten op alsof je door een dikke laag modder loopt en je kleren niet wilt bespatten. De methode van Pang is gebaseerd op deze looptechniek, die hij beschouwt als essentieel voor de training. Bij dit lopen in cirkels worden om van richting te veranderen drie voetposities gebruikt. Pang heeft ze de V-stap, de T-stap, en de L-stap genoemd, omdat deze letters de positie van de voeten ten opzichte van elkaar aangeven. De belangrijkste zijn de T-stap en de L-stap: K'ou Pu en Pai Pu. Wanneer je de langzaam en ontspannen uitgevoerde looptechniek volledig meester bent, kan je een hoge snelheid bereiken. Slow motion is de basis van snelheid. Daardoor en door de verrassende draaiingen kan je elke aanval uit elke richting pareren, terwijl je zelf ongrijpbaar bent. Bij elke stap grijpt de voet de grond. De knieën zijn gebogen, je kracht zit in de benen, "sitting in the legs". Je maakt het bovenlichaam licht, de borst "leeg". Essentieel is dat je de draaiende bewegingen maakt vanuit het middel, niet vanuit de heupen. Kenmerkend voor Pa Kua is ook dat de armen en handen samen een constante wenteling construeren. Daarbij gebruik je de handpalm als was hij een grazende koeientong.

Oefen en leer jezelf kennen

Pa Kua wordt niet voor niets een intern systeem genoemd. Als we Pa Kua beoefenen moet de mind kalm zijn, opdat gedachten en onrust verdwijnen. Zo ontstaat ruimte en de vrijheid om innerlijk te luisteren, te kijken, te voelen. Je volgt daarbij de bewegingen van je lichaam. Geleidelijk aan laat je je ademhaling aansluiten op je beweging. Aanvankelijk hoef je je niet te bekommeren om je ademhaling, adem op een natuurlijke manier naar je onderbuik. Laat je lichaam ontspannen zijn, maar vooral niet slap. Wees alert, maar verwar dat niet met "geconcentreerd". En oefen zonder verwachtingen, want verwachtingen scheppen een mentaliteit die de innerlijke vrede vernietigt. Het gaat om innerlijk bewustzijn bij het bewegen, zonder automatismen, zonder wensen of hoop. Bewustzijn is het begin van leren.

Het positieve en het negatieve moeten altijd helder zijn

Wu Yi Xiang (1812 - 1880), een groot Wu Shu-geleerde, is de schrijver van veel van de klassieke Tai Chi-geschriften. Door hem is de kwaliteit van de kennisoverdracht van Tai Chi zeer bevorderd. Hij schreef onder andere twee verhandelingen over bewegingen en gaf basisregels voor oefening. Pang acht zijn adviezen ook van toepassing op Pa Kua, want hoewel de trainingsmethoden van de interne systemen verschillen, zijn ze in hun basisbeginselen gelijk. We gebruiken hier in het Engels vertaalde bewoordingen omdat Pang alleen in deze taal kan instaan voor de juiste vertaling.

When one begins to move, the entire body should be light and flexible and the movement must be continuous. The Chi should be expanding with vitality and the mind should be in tranquility.

There should be no gaps nor unevenness nor interruptions. Your feet are the root of strength which passes through the legs, is controlled by the waist and finally emerges through the fingers. Your feet, legs and waist should be coordinated so that (in moving) forwards and backwards you have good control of time (movement) and space (position).
Without this control of time and space in all movement - up, down, left, right, forward and back - your body will be in disorder and the fault must be found in the waist and the legs.

All these principles concern the Will rather than merely the external.
Inasmuch as there is up, there is down, front and back, left and right. The Will to go up implies the Will to go down. If you first lift, then push something, its roots, or center of gravity will be broken and it will undoubtedly be destroyed very quickly.

The positive and the negative must always be clear. Every movement has its positive and negative. Positive and negative are the foundation of all the movements.

There should be continuity throughout the movements of the entire body. Let there be not the slightest breakdown


Zhang Bingxin Liu He Men Federation

XDe Zhang Bingxin Liu He Men Federation heeft zijn thuisbasis in Amsterdam en is een internationaal georiënteerde, overkoepelende organisatie voor traditionele kung-fu/wushu scholen.

Doelen

 • Behouden en promoten van de Liu He Men (Luk Hop Moon) stijl en in contact komen met andere Liu He familietakken
 • Promoten van de traditionele kung-fu/wushu in het algemeen en het bevorderen van contact tussen studenten van de verschillende stijlen
 • Filosofie

  Ieder is een ‘master in his own right’. Leraren en scholen kraken elkaar niet af, maar steunen elkaar juist. Wij komen immers uit dezelfde traditie en hebben hetzelfde doel: het voortbestaan en de bloei van de traditionele Chinese kung-fu/wushu.

  Activiteiten

 • Lesgeven
 • Examineren
 • Leraren opleiden
 • Evenementen, demonstraties (ook Leeuwendans) en wedstrijden (Guo Shu Cup) organiseren
 • Historisch bronnennonderzoek doen
 • Ontbrekende kennis zoeken en ideeën uitwisselen
 • Publiceren
 • De Federatie wordt erkend en gesteund door Zhang Bingxin, Ma Yu Qing, Gao Quan Li, Xu Fang Zint, Wong Siu Ping, Liu Guang Yu en Tam Siuleung.