Grootmeester T.Y. Pang is filosoof, dichter/schrijver, calligraaf, acupuncturist en herbalist. Hij schreef belangrijke boeken over Tai Chi Chuan, Chinese kruidenkunde en Confucius. Zijn grote bekendheid heeft hij echter vooral gekregen door zijn Tai Chi, Pa Kua en Hsing Yi. Grootmeester Pang

Pang werd geboren in Lanshan, op het platteland van de provincie Hunan. Al als jonge jongen begon aan een serieuze studie van de Chinese klassieken en de traditionele geneeskunde en met intensieve meditatie. Op de leeftijd van zestien jaar behandelde hij zijn eerste patiënten.

In 1949 vertrok hij naar Hong-Kong waar hij student werd van de grote lararen meester Dong Yingjie voor Tai Chi en meester Sun Sikun voor Pa Kua en Hsing Yin.

In 1964 vertrok hij naar Hawaii. Daar richtte hij in Honolulu met Robert Feng de Tai Chi School of Philosophy and Art op. In 1975 vestigde hij zich voorgoed in Amerika, waar hij een bekende leraar werd. Pang is nu 76 en beoefent de Internal Arts nu bijna zestig jaar en geeft meer dan veertig jaar les in drie werelddelen. Hij is een levend voorbeeld van wat de beoefening voor je kan doen, want zijn lichaam is nog bijzonder sterk, lenig en gezond en zijn geest is jong.

Pang woont op Orcas Island in de Noordelijke staat Washington maar verblijft de laatste jaren ook weer veel in China. Heel zelden komt hij nog maar naar Europa voor lezingen of een workshop. Wij prijzen ons daarom gelukkig dat hij weer speciaal voor ons naar Nederland komt, want hij is een van de laatst overgebleven studenten van de grote leraren van vorige generaties en een inspirerend voorbeeld.

Pang over Tai Chi

Grootmeester PangAlthough Tai Chi is widely recognized as a self-defense art, a physical fitness exercise and a type of relaxation therapy, very few people truly understands its profundity.

By following the right teaching and through diligent practice, Tai Chi enables your conscious mind to communicate with your autonomic system, thereby improving physical vitality and bringing about a quiet, peaceful mind. When you are healthy, happy and peaceful, you are truly spiritual.

A true Tai Chi artist coordinates body movements into a dance, a dance that embodies the flow of life force in a spiritual way. The conscious mind is choreographer, the body is artist, and the life fore is music. Hence the dance is graceful, energetic, peaceful, a dance of spiritual life.

Pa Kua performance van meester Pang, Hawaii 1974